Sleeking - digitální ražba

Tato technika zatraktivnění tiskovin má více jmen - zlatotisk, digitální ražba nebo sleeking. Místo natištění barvy, se nalisuje na papír speciální metalická fólie. Normálním tiskem nikdy nelze dosáhnout stejnéh efektu jako při sleekingu.