Akční TISK – Zaručeně Spolehlivá Tiskárna Praha 4

Souhlas se zpracováním osobních údajů


  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Akční tisk, s.r.o. , se sídlem Pihelská 137/2 Praha 18400, IČ: 03697614, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235813 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo vyřízení objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let  3. S výše uvedeným udělujete výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na tisk@akcnitisk.cz  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i externí zpracovatelé za účelem zkvalitňování našich služeb:

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo