Propagační materiály

Účinná firemní komunikace

Kombinací internetové a tištěné reklamy dosáhnete účinné firemní propagace. Prostřednictvím tištěných propagačních materiálů zvýšíte znalost jména Vaší firmy a oslovíte nové zákazníky.

Jako podklad pro tvorbu reklamních a propagačních materiálů, je vhodné využívat kvalitní fotografie, tématicky odpovídající Vašim požadavkům. Veškeré fotografie následně graficky upravíme, tzn. změníme barevnosti, odstraníme případné nedostatky, vytvoříme koláže apod.

Indoorové propagační materiály

Umožňují oslovit konkrétního zákazníka.

Jedná se především o:

 • prezentační letáky, pozvánky a upoutávky
 • PF, pohledy, přání a poděkování
 • kalendáře - kapesní, nástěnné, stolní
 • stojánky, reklamní mapky, kartónové poutače
 • tištěné prezentace, obchodní nabídky
 • brožury, katalogy, knihy
 • výroční zprávy

Outdoorové propagační materiály

Jsou osvědčenou formou reklamy

Jedná se o:

 • billboardy
 • reklamní poutače, cedule a štíty
 • polepy prodejních výloh, vozidel a strojů
 • transparenty, plachty, bannery
 • lavičky, telefonní budky